தீயில் கருகிய 12 வீடுகள் – மக்கள் அவதி

இலங்கை -Bogawantalawa பகுதியில் 12 வீடுகள் தீயில் எரிந்து நாசமாகின ,இதனால் வீடுகளை இழந்து பாதிக்க பட்ட மக்கள் தவித்து வருகின்றனர் ,தீவ் விபத்து தொடர்பான விசாரணைகள் இடம்பெற்ற வண்ணம் உள்ளன

தீயில் கருகிய 12 வீடுகள் - மக்கள் அவதி
தீயில் கருகிய 12 வீடுகள் – மக்கள் அவதி

easy way earn money click here,greate account

Leave a Reply

Your email address will not be published.