தந்தை முன்னே பலியான மகள் – கண்ணீரால் நனைந்த கிராமம் …!

இலங்கை -பெல்ல்பிட்டிய பகுதியில் தந்தை கண் முன்னே ஆரம்ப பள்ளி மாணவியான மகள்
ஆட்டோ ஒன்று மோதி பலியாகியுள்ளனர் ,மேற்படி விடயம் பெரும் அதிர்வ்ளைகல்களை ஏற்படுத்தி உள்ளதுடன்
அந்த பள்ளி வாளாகம் கண்ணீரால் நிறைந்துள்ளது

Related Post