106 வயது முதியவர் பெரிய பளையில் இனங்காணப்பட்டுள்ளார் - வியப்பில் தமிழர்கள் - படங்கள் உள்ளே இலங்கை வடக்கு பகுதியில் போர் உச்சம் பெற்ற முகமாலை முன்னரங்க காவல் நிலைகளை அடுத்து அமைந்துள்ள பச்சிலைப்பள்ளி ,பெரிய பளை ...