8000 விசேட இராணுவம் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியிலாம் -ஏதோ நடக்கப்போகிறது ..!

இதனை SHARE பண்ணுங்க

8000 விசேட இராணுவம் தேர்தல் பாதுகாப்பு பணியிலாம் -ஏதோ நடக்கப்போகிறது ..!

இன்று இலங்கையில் இடம்பெறும் தேர்தலை கண்காணிக்கவும் ,படகுகப்பபு அளிக்கும் பணியில் சுமார் எட்டாயிரம் இராணுவம் களத்தில் இறக்கிவிட பட்டுள்ளது ,இந்த விசேட இராணுவம், நவீனரக ஆயுதங்களுடன் களத்தில் நிற்பது பலத்த சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply