ரஜனிகாந்த் இலங்கை வருவதற்கு தடை இல்லை – மகிந்த மகன்

Spread the love

ரஜனிகாந்த் இலங்கை வருவதற்கு தடை இல்லை – மகிந்த மகன்

தமிழக திரை கவர்ச்சியும் ,கன்னட வெறிபிடித்தவர்களில் ஒருவருமான திரைப்பட நடிகர் ரஜனிகாந்த் இலங்கை

வருவதற்கும் ஆளும் கோட்டபாய ஆட்சியில் எவ்வித தடையும் இல்லை என மகிந்தாவின் மூத்த புத்திரன் நாமல் ராஜபக்ஸா தெரிவித்துள்ளார்

அவரது இந்த பச்சை கொடி பல சந்தேகேங்களை வெளியிட்டுள்ளது என நோக்கர்கள் தெரிவிக்கினறனர்


Spread the love