மத்தியவங்கி ஆளுனராக wd லக்ஷ்மன் நியமனம்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கையில் மத்தியவங்கி ஆளுனராக wd லக்ஷ்மன் நியமனம்

இலங்கை மத்திய வங்கியின் ஆளுனராக கோட்டாவின் நெருக்கத்திற்கு உள்ளான wd லக்ஷ்மன் நியமிக்க பட்டுள்ளார் . மத்திய வாங்கி ஆளுனராக wd லக்ஷ்மன் நியமனத்தை அடுத்து இலங்கையின் பொருளாதாரம் மேல்நோக்கி செல்ல கூடும் என நம்ப படுகிறது .

திறமையான இவரது தெரிவு இதனை காண்பிப்பதாக நோக்க படுகிறது ,மத்திய வங்கியின் ஆளுனராக இவரை கோட்டா தெரிவு செய்ததன் நோக்கம் வேறாகும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply