பிரிட்டனில் 40 மில்லியனை லொத்தரியில் அள்ளி சென்ற நபர்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

பிரிட்டனில் 40 மில்லியனை லொத்தரியில் அள்ளி சென்ற நபர்

பிரிட்டனில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை இடம்பெற்ற லொத்தரி குழுக்களில் நபர் ஒருவர் நாப்பது மில்லியனை தட்டி சென்றுள்ளதாக தெரிவிக்க பட்டுள்ளது ,இவர் இந்த ஆணின் ஏழாவது யுரோமில்லியன் யாக்கப்பட் வெற்றியாளர் என அறிவிக்க பட்டுள்ளது ,18, 31, 32, 38, 48, with Lucky Stars 04 and 12 குறித்த இலக்கங்களே அந்த வெற்றி இலக்கம்


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Author: நலன் விரும்பி

Leave a Reply