பிரபாகரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு -video

Spread the love

பிரபாகரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு -video

தமிழீழ தேசிய தலைவர் பிரகாரன் ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட பொழுது அவர் எப்படி இருப்பார் .என்ன செய்வார்

அங்கே கலந்து கொண்ட இந்த பிரமுகர் சொன்ன அந்த விடயம் ,இவர் இந்தியாவின் உளவுத்துறை என

பின்னாட்களில் புலிகள் இனம் கண்டு கொண்டனர் எனற தகவலும் உண்டு full video

full video 2


Spread the love