பிரபாகரன் உயிருடன் இருக்கிறார் video

Spread the love

பிரபாகரன் உயிருடன் இருக்கிறார் video

தலைவர் பிரபாகரன் உலக தமிழரின் தலைவர் பிரபாகரன்

என உலக தமிழர்கள் கூறும் இந்த பதிவு

பிரபாகரன் ஆளுமை ,நேர்மை ,வேடிக்கை,நீதியான நீதி,நிர்வாகம்,மக்கள் பாதுகாப்பு

பிச்சை காரர்கள் இல்லாத தேசமாக ஈழத்தை வைத்திருந்த

பிரபாகரன் மக்கள் சொல்லும் அந்த கருத்து கண்களில்

நீரை சொரிய வைக்கின்றன

அவ்விதம் மக்கள் தமிழீழ விடுதலை புலிகள் மீது

வைத்திருந்த அந்த விடயத்தை இங்கே பாருங்கள்


Spread the love