ஜேர்மன் மாவீரர் நாள் நேரலை – video

இதனை SHARE பண்ணுங்க

தற்போது ஜெர்மன் நாட்டில் இடம்பெற்று கொண்டிருக்கும் மாவீரர் நாள் சிறப்பு நேரலை இங்கே

இதில் அழுத்தி வீடியோ பார்க்கவும்

https://www.facebook.com/546244298846170/videos/1794784434154534/UzpfSTU0NjI0NDI5ODg0NjE3MDpWSzoxNzk0Nzg0NDM0MTU0NTM0/

இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply