சீனாவில் -உள்ளே மக்களை அடைத்து வைத்து கொடுமை அதிர்ச்சி வீடியோ

Spread the love

சீனாவில் -உள்ளே மக்களை அடைத்து வைத்து கொடுமை அதிர்ச்சி வீடியோ

சீனாவில் மக்களை விரட்டி வரும் கொரனோ வைரஸ் தாக்குதல் எதிரொலி ,மக்களை வீடுகளுக்குள் வைத்து அடைத்து வைத்திருக்கும் பயங்கரம் வெளியாகியுள்ளது

இவர்களை வெளியில் நடமாட விட்டதால் அந்த வைரஸ் மேலும் பரவி மக்களை பலி கொண்டு விடும் அதனால் இந்த
ஏற்பட்டதை அந்த நாடு புரிந்து வருகிறது

வீதி நீக்கும் மக்கள் வீழ்ந்து இறந்து கிடைக்கும் காட்சிகள் என்பன பார்ப்பவர்களையோ மிரள வைத்து வருகிறது


Spread the love