குண்டு வெடித்தது எப்படி – பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகளிடம் விசாரணை

இதனை SHARE பண்ணுங்க

குண்டு வெடித்தது எப்படி – பொலிஸ் உயர் அதிகாரிகளிடம் விசாரணை

இலங்கையில் – தொடர் எட்டு குண்டுகள் எவ்விதம் வெடித்ததால் என்பது தொடர்பில் ஆராய ஜனாதி பதி ஆணைக்குழுவிற்கு உயர் காவல்துறை அதிகாரிகள்

அழைக்க பட்டுள்ளனர் ,இந்த விசாரணைகளின் பின்னர் மேலும் பல் முஸ்லீம்கள் கைது செய்ய படலாம் என அஞ்ச படுகிறது


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply