காசு இயந்திரத்தில் கமரா – கள்ளமட்டை வீடியோ

Spread the love

காசு இயந்திரத்தில் கமரா – கள்ளமட்டை வீடியோ

பிரிட்டன் லூட்டான் பகுதியில் காசு பெறும் இயந்திரத்தில்

கள்ள கமரா பொருத்தி மக்கள் வாங்கி அட்டையின் பின்

அதன் இலக்கங்களை எவ்வாறு திருடுகிறார்கள் என்பதை

இதனை பாருங்கள்

மக்களே உசார் தப்பித்து கொள்ளுங்கள் ,இப்படியும் திருடர்கள் ,full video


Spread the love