கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் யானை – விடேய்

Spread the love

இந்தியாவில் யானை ஒன்று கடை ஒன்றுக்குள் புகுந்து தனக்கு வேண்டிய பொருட்களை சிலதை சாப்பிட்டு விட்டு

,அங்கிருந்த பின்னோக்கி செல்வதை காணுங்கள்

இதில் அழுத்தி வீடியோ பார்க்கவும்

கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் யானை
கடையில் பொருட்கள் வாங்கும் யானை

Spread the love