உலக நாடுகளை மிரள வைக்கும் 9 இந்திய கமாண்டோ படைகள் வீடியோ

உலக நாடுகளை மிரள வைக்கும் 9 இந்திய கமாண்டோ படைகள் வீடியோ

இந்திய ஐராணுவத்தின் முக்கிய தாக்குதல் படையணிகள் அதன் பிரிவுகள் தங்கி செல்லும் ஆயுதங்கள் உலக நாடுகளை மிரள வைக்கிறது ,அதன் தொகுப்பே இந்த பதிவு

Share this:

Author: நிருபர் காவலன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *