இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை வானில் சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா video

Spread the love

இஸ்ரேல் ஏவுகணைகளை வானில் சுட்டு வீழ்த்திய சிரியா video

இஸ்ரேல் சிரியாவில் உள்ள ஈரானின் இராணுவ நிலைகள் மீது திடீர் ஏவுகணை தாக்குதலை நடத்தியது ,

இதனை எதிர்பார்த்து தயார் நிலையில் காத்திருந்த சிரியா படைகள் இஸ்ரேல் ஏவிய ஏவுகணைகளை வானில் வைத்து

சுட்டு வீழ்த்தியுள்ளதாக சிரியா தொலைக்காட்சி அறிவித்துள்ளது

காணொளியில் முழுமையான் விபரம் பார்க்கவும்


Spread the love