இலங்கைக்கு மிதந்து வந்த – இந்திய போர் கப்பல்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இலங்கைக்கு மிதந்து வந்த – இந்திய போர் கப்பல்

சீனாவின் தோழனாக பதவி ஏற்றுள்ள கோட்டாபாயாவின் ஆட்சியில் முதன் முதலாக இந்திய போர் கப்பல் ஒன்று இலங்கை வந்துள்ளது ,இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான கூட்டு பயிற்சிகள் நடவடிகை மேற்கொள்ளவே மேற்படி கப்பல் வருகை தந்துள்ளதாக இலங்கை அறிவித்துள்ளது ,அடுத்து வரும் சில வாரங்களில் சீனாவின் போர் கப்பலும் கம்பாந்தோட்டை வரலாம் என எதிர் பார்க்க படுகிறது


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply