இந்தியா கடல்படை தளபதி -இலங்கையில்

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இந்தியாகடற்படை தளபதி தற்போது கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள இலங்கை கடற்படை தளத்திற்கு பயனித்துள்ளார்

,உத்தியோக பூர்வ பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ள இவரது இந்த திடீர் வருகை நோக்கம் எது என உடனடியாக தெரியவரவிலை


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply