இடியுடன் ,கூடிய மழை – மக்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை

இதனை SHARE பண்ணுங்க

இடியுடன் ,கூடிய மழை – மக்களுக்கு அவசர எச்சரிக்கை

இன்று மதியம் Sabaragamuwa, Western and North-western provinces and in Galle பகுதிகளில் இடியுடன் கூடிய கனமழை

பொழியும் எனவும் ,இவ்வேளை மக்களை மிக விழிப்பாக இருக்கும் படி அவசர வேண்டுதல் விடுக்க பட்டுள்ளது ,


இதனை SHARE பண்ணுங்க

Leave a Reply